Envia'ns un email     (+34) 93 848 27 56

50 anys al teu servei!!!

LOPD

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de RIBAS IMMOBILIÀRIA.


La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i, en el cas que ens hagi autoritzat expressament en la casella corresponent, també a enviar-li comunicacions comercials sobre productes i serveis que poden resultar del seu interès, per la qual cosa podran ser comunicades a altres empreses del Grup amb aquesta finalitat.


Els clients de RIBAS IMMOBILIÀRIA podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per correu electrònic a info@ribasimmobiliaria.com o per escrit a RIBAS IMMOBILIÀRIA.


Privacitat i protecció de dades de caràcter personal. A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s'informa als usuaris del web que les dades recollides a través de formularis llocs a la seva disposició a la web, seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal, titularitat de RIBAS IMMOBILIÀRIA degudament declarat davant l'AEPD.
Totes les dades del formulari: Correu electrònic, nom, cognoms, Telèfon Mòbil, Nacionalitat, Província i direcció, són de caràcter obligatori. La finalitat d'aquest fitxer són les següents: (i) obtenir dades dels clients per al correcte enviament de la mercaderia que adquireixin, (ii) possibilitar la gestió de sol·licituds per a la seva participació en concursos i sortejos, i (iii) dur a terme accions informatives i comercials sobre productes i serveis. RIBAS IMMOBILIÀRIA només s'utilitzaran les dades de l'interessat durant el període de temps en què l'interessat vulgui rebre els Serveis a què es refereix el present contracte, llevat autorització personal o legal en contra expressa.


RIBAS IMMOBILIÀRIA, amb domicili a Plaça de les Olles, 2 Sta. Mª de Palautordera 08460 - Barcelona, com a responsable de l'esmentat fitxer garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades i es compromet, a la utilització de les dades incloses en el mateix, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la seva finalitat, referides a l'apartat anterior.
L'emmagatzematge de les dades proporcionades pels usuaris es realitza de conformitat amb totes les garanties de seguretat exigides per la legislació vigent i, especialment, pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.